Prawo do odstąpienia od umowy

Zwroty i reklamacje

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pełnego kosztu dostawy w przypadku nie wysłania zamówienia. Konsument zobowiązany jest złożyć stosowną deklarację zwrotu w formie pisemnej na adres: Sobucky Ltd ul. Grabskiego 25J / 1, 20-330 Lublin, Polska lub e-mailem na adres info@molinberryflavours.com. Ze względu na charakter naszych produktów nie przyjmujemy pozycji „Spróbuj i zwróć”. Należy pamiętać, że kupujący jest odpowiedzialny za koszty zwrotu i ma obowiązek staranności, aby towary zostały zwrócone w dobrym stanie. Konsument ma prawo do zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, bez podania przyczyny odmowy przyjęcia przesyłki. Koszt zwrotu ponosi Kupujący. Wszelkie przesyłki zwracane przez agencję celną podlegają pełnemu zwrotowi, z wyjątkiem kosztów wysyłki, które Sprzedawca musi pokryć za każdą zwracaną paczkę. Konsumentowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy w przypadku, gdy przesyłka odesłana drogą celną. Zwroty kosztów są realizowane w ciągu 72 godzin od momentu, gdy paczka dotrze z powrotem do magazynu i zostanie podpisana. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Koszty zwrotu ponosi Kupujący. Wszelkie reklamacje związane z zakupem, zamówieniem lub Regulaminem należy kierować do Molinberryflavours.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@molinberryflavours.com lub pisemnie na adres Sobucky Ltd ul. Grabskiego 25J / 1, 20-330 Lublin, Polska. Sprzedawca udzieli klientowi ostatecznej odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zwroty za reklamacje zakończone powodzeniem realizowane są w ciągu 14 dni od daty wystawienia ostatecznej odpowiedzi na wskazane przez Kupującego konto bankowe